top of page

מחלת רשתית (רטינופתיה) סוכרתית

סוכרת ( מסוג 1 או 2) עלולה לפגוע בכלי דם קטנים הקיימים ברשתית העין וכתוצאה מכך עלולה הרשתית להפגע. שכיחות המחלה קשורה למשך הסוכרת- לאחר 20 שנים של סוכרת, כמעט כל החולים עם סוכרת מסוג 1, ולמעלה מ-60 אחוזים מהחולים עם סוכרת מסוג 2 מפתחים מחלה בדרגה זו או אחרת. מחלה מסכנת ראייה כמעט ואיננה מופיעה בחולי סוכרת מסוג 1 ב-5 השנים הראשונות של המחלה או לפני גיל ההתבגרות.


מחלת הסוכרת יכולה לגרום לשני סוגי מחלות ברשתית: מחלה לא שגשוגית- בה חלים שינויים בכלי דם קטנים ברשתית מבלי שנוצרים כלי דם חדשים לא תקינים. עיקר הפגיעה בראייה בשלב זה נובע מדלף מכלי דם במקולה והווצרות בצקת מקולרית. חלה פגיעה בראייה המרכזית בעוד הראייה ההקפית נשמרת. מחלה שגשוגית- בה חלה צמיחת כלי דם לא תקינים על גבי עצב הראייה או על הרשתית שיכולים לדמם לתוך הזגוגית, או לגרום להפרדות רשתית. בשלב זה תתכן פגיעה הן בראייה המרכזית והן בהקפית וזאת על פי נרחבות המחלה.


יש חשיבות רבה לבדיקת עיניים באפן קבוע ועקבי -

בחולי סכרת מסוג 1- בדיקת עיניים אחת לשנה, 5 שנים ממועד התחלת הסכרת.

בחולי סכרת מסוג 2- בדיקת עיניים אחת לשנה החל מגילוי הסכרת.


נשים הרות חולות סכרת – להבדק בתחילת ההריון ובמהלכו (אין צורך בבדיקת עיניים לנשים בהריון המפתחות סכרת הריונית מאחר והן אינן בסיכון מוגבר למחלת רשתית סכרתית).


תודות למעקב מסודר ניתן לאבחן מחלה בשלביה המוקדמים ולהציע טיפול מתאים וכך הסיכון לפגיעה בראייה קטן. הטיפול מותאם לסוג המחלה וכולל הזרקות לעיניים וטיפולי לייזר. ההזרקות כוללות מגוון חומרים הכוללים הזרקות נוגדי VEGF: אבסטין/ אווסטין, לוסנטיס, איליה ו- וביסמו וכן הזרקות סטרואידים לעיניים - אוזורדקס.


יש חשיבות רבה לשמור על איזון ערכי סוכר, לחץ דם ושומנים בדם על מנת למנוע את התפתחות או התקדמות המחלה.

bottom of page