top of page

מחלת רשתית נוונית הקשורה בגיל

Age-Related Macular Degeneration - AMD


נוון הרשתית המקולרית הינה מחלת עיניים שכיחה בגיל המבוגר ועלולה לגרום לירידה בראייה בגילאי 50 ומעלה. גורם הסיכון העיקרי הינו גיל מתקדם אך קיימים גורמי סיכון נוספים כגון נטייה גנטית - ישנה שכיחות מוגברת  בקרובי  משפחה מדרגה ראשונה, עישון, משקל יתר ויתר לחץ דם.


המחלה מערבת את מרכז הרשתית (המקולה) ומתאפיינת ב2 צורות – מחלה "יבשה" שהינה השלב ההתחלתי של המחלה, בה חלה שקיעת חומרים (דרוזן) מתחת לשכבת תאי האפיתל הפגמנטרי של הרשתית עם שינוי במבנה הרשתית התקין. מחלה זו יכולה להיות בשלבים שונים, החל מקלה ביותר ועד לשלב מתקדם בה חל נזק משמעותי במקולה.


הצורה היבשה גורמת לרב לפגיעה קלה בראייה. מטרת הטיפול בשלב הזה הינה להקטין את הסיכון למעבר למחלה המתקדמת מהסוג ה"רטוב". הטיפול כולל ויטמינים בעלי הרכב מיוחד (אבץ, נחושת, ויטמין C, ויטמין E, לוטאין וזיאקסנטין), לאור עבודת מחקר רבת משתתפים שהראתה שהטיפול מפחית את התקדמות המחלה ב25% מהמקרים.   יש לציין שהטיפול אינו משפר את הראיה ומהווה למעשה טיפול מניעתי.


בשלב ה"רטוב" נוצרים כלי דם לא תקינים שעשויים לדמם או לדלוף מתחת או לתוך הרשתית, זהו שלב מתקדם יותר בו גם עלולה להווצר צלקת במקולה עם פגיעה משמעותית בראייה.  הטיפול הינו בהזרקות תוך עיניות לזגוגית העין במטרה להפחית את צמיחת כלי הדם והדלף מהם. ההזרקות כוללות מגוון חומרים הכוללים הזרקות נוגדי VEGF: אבסטין/ אווסטין, לוסנטיס, איליה ו- וביסמו.


חשוב להיבדק מגיל 50 אחת לשנה על מנת לאתר את המחלה בשלבים מוקדמים ולהתחיל את הטיפול מוקדם ככל האפשר על מנת למנוע המשך נזק.

bottom of page