top of page

מחלות דלקתיות אוטואימוניות

מחלות דלקתיות אוטואימוניות הינן מחלות בהן תאי מערכת החיסון מאבדים את הסבילות החיסונית ותוקפים תאים ורקמות של הגוף עצמו. שכיחות המחלות באוכלוסיה הינה כ-5-20% והשכיחות גבוהה יותר בקרב נשים בגיל הפוריות. על פי נתוני האגודה האמריקאית למחלות אוטואימוניות, זוהו עד כה בין 80 ל-100 מחלות אוטואימוניות.

דוגמאות למחלות הללו כוללות:

•    דלקת מפרקים שגרונית - Rheumatoid Arthritis  •    תסמונת שיוגרן - Sjogren Syndrome  •    זאבת אדמנתית מערכתית - Systemic Lupus erythematosus) SLE)  •    בכצ'ט- Behcet's disease  •    סרקואידוזיס- Sarcoidosis    


מחלות ספונדילוארתרופתיות - Spondyloarthropathies קבוצת מחלות הכוללת מגוון דלקות מפרקים עם מעורבות מפרקית, גידית או של מפרקי האגן.  

בקבוצה זו, יש לציין 4 מחלות מרכזיות:

  • אנקילוזינג ספונדיליטיס (דלקת שדרה מקשחת)

  • דלקת מפרקים פסוריאטית

  • דלקת מפרקים תגובתית (המתפתחת לרוב בין שבוע למספר שבועות לאחר מחלה זיהומית של דרכי המין והשתן או דרכי העיכול)

  • דלקת מפרקים המלווה מחלות מעיים דלקתיות (Chron’s disease, Ulcerative colitis)

במחלות שצוינו מעלה ניתן למצוא בשכיחות יתר מעורבות הן של העין (המתבטאת במחלות דלקתיות מגוונות) והן של המפרקים. הגורם למחלות אלו אינו ברור, יתכן גורם תורשתי וישנו גם קשר לגורמים סביבתיים כגון אירועים רגשיים, שינויים הורמונליים, חשיפה לתרופות ואף עקב שינויים במזג האוויר וחשיפה לשמש.

חשוב לציין שהמחלות הדלקתיות של העין עלולות להופיע כסמן ראשון של מחלה אוטואימונית.

bottom of page