top of page

דלקת לחמית

דלקת הלחמית תיתכן משנית לזיהומים על ידי וירוסים או חיידקים, לתהליך אלרגי ובשל אי סבילות להרכבת עדשות מגע. 

הטיפול ניתן בהתאם לגורם הדלקת.

bottom of page