top of page

בלפריטיס - דלקת עפעפיים

דלקת עפעפיים, שעשויה לערב הן את שפת העפעף והן את הריסים. הדלקת תיתכן משנית לזיהומים כגון- חיידקים, פרזיטים (דמודקס), מחלות עור כגון- רוזצאה וסבוראה ודלקת מקומית שאיננה זיהומית.


הדלקת  הינה כרונית ועל כן הטיפול הינו ארוך טווח וכולל נקיון של העפעפיים באפן קבוע עם שימוש בקומפרסים חמים, טיפות לחות ועל פי הצורך טפול אנטיביוטי ואנטי דלקתי.


בלפריטיס עלולה לגרום לעין יבשה, שעורה, דלקת לחמית ודלקת קרנית ולכן יש חשיבות לטיפול מתאים ארוך טווח.

bottom of page