top of page

אפיסקלריטיס וסקלריטיס

דלקת של דופן גלגל העין יכולה לערב את כלי הדם השטחיים בדפן גלגל העין (מחלת אפיסקלריטיס) או העמוקים (מחלת סקלריטיס).


המחלות הללו עשויות להיות דומות במראן הקליני, אך הן שונות זו מזו בחמרתן והטיפול בהן שונה, על כן ישנה חשיבות רבה לאבחון נכון ומהיר ולמתן טיפול המותאם למחלה.

bottom of page